dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
โครงการ "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" article

 

         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความรู้สึกของประชาชนว่ายังรำลึกถึงอยู่มิเสื่อมคลาย

         ก่อนจะไปลองทำดอกไม้จันทน์เรามาดูชนิดและความหมายกันก่อนค่ะ สำหรับประเภทดอกไม้ที่รัฐบาลกำหนดใช้ในงานพระราชพิธีมี 7 แบบ แต่ละแบบจะมีความหมายต่างกันไป เริ่มที่ดอกดารารัตน์ ถือว่าเป็นดอกที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอเป็นดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรด แบบที่2 ดอกกุหลาบ เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ แบบที่ 3 ดอกพุดตาน แสดงถึงความมั่งมีและอุดมสมบูรณ์  แบบที่ 4ดอกลิลลี่สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ และแบบที่ 5 ดอกกล้วยไม้สื่อถึงความมั่นคง ตามด้วยแบบที่ 6 ดอกชบาทิพย์ คือการดับสูญและความเป็นทิพย์เป็นการถวายอาลัย และแบบที่ 7 ดอกชบาหนูที่มีความหมายเสมือนความอาลัยในการสูญเสียของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าแทนดวงใจของคนไทย ซึ่งดอกไม้จันทน์ทั้ง 7 ชนิดนั้นก็จะมีคุณครูต้นแบบจากจังหวัดต่างๆมาเรียนรู้เพื่อเอาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับคนในจังหวัดของตนเองค่ะ

         ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) เป็นดอกไม้จันทน์ สำหรับถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้วมีใครทราบบ้างคะ ว่าทำไมดอกไม้จันทน์ ถึงต้องเป็นดอกดารารัตน์ มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่ ? ตามมาดูที่มาที่ไปของดอกไม้ชนิดนี้กันค่ะ

         เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้นพระราชินีหรือม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ทรงประทับอยู่ที่ปารีส เนื่องจากพระบิดาของพระองค์เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศส ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นั้นทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใดในหลวงก็มักจะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองข้ามพรมแดนมาเยี่ยมเยียนพระราชินีอยู่เสมอ ทุกครั้งที่ในหลวงเสด็จมา ก็จะมีดอกไม้มาให้พระราชินี และดอกไม้ที่พระองค์นำมาให้เป็นประจำก็คือดอกไม้สีเหลืองดังกล่าวนี้เอง ดอกไม้นี้มีชื่อว่า ดอกแดฟโฟดิล อันเป็นที่มาของ ความรัก ความผูกพันของทั้งสองพระองค์ ซึ่ง เป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง ความหวัง และ เกียรติยศ โดยดอกที่มีกลิ่นหอมที่สุด คือ ดอกที่มีสีเหลืองค่ะ

ดอกแดฟโฟดิล

         ส่วนชื่อของดอกแดฟโฟดิล ในภาษาไทยว่า ดอกดารารัตน์ มาจาก นายอาทร จันทวิมล ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย เป็นผู้ตั้งให้ คำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว นั่นคือสิ่งที่อยู่สูงสุด ส่วนคำว่า รัตน์ แปลว่า แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า จึงเป็นดอกไม้ที่มีความหมายอย่างยิ่งที่เหล่าปวงชนชาวไทย จะทำ ดอกดารารัตน์ เป็น ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในการสักการะ แสดงความจงรักภักดี และระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยทั้งมวล

              

              

                  

              

                

              

              

              

              
กิจกรรมเทศบาลตำบลโคกพุทรา

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
กิจกรรม "ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี 2562 article
โครงการปิดทองไหว้พระหวงพ่อเพชร ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมรำลึกถึงพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช article
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล article
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
ประเพณีสงกรานต์ article
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย article
การประชุมสันนิบาต เทศบาล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ article
Big Clenning Day
งานประจำปี ปิดทองไหว้พระ
กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ article
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา"ประจำปี 2561 article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
กิจกกรรม แจกเก้าอี้สุขาพาสุข article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า article
กิจกรรม ทำดอกไม้จันทน์ article
ขุนอินจูเนียร์เกมส์ article
กิจกรรม"สามโก้เกมส์" article
กิจกรรม จิตอาสาวันท้องถิ่นไทย article
โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" article
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ article
การประชาคมแบบมีส่วนร่วม article
กิจกรรมทำบุญเทศบาล ประจำปี 2561 article
กิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561" article
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชน" 5ธันวาคม 2560 article
โครงการ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" article
ประเพณี "ลอยกระทง"
ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัย article
ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม article
วางพวงมาลา" วันปิยมหาราช" article
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป article
“พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” article
งานประจำปี " ไหว้พระปิดทองหลวงพ่อเพชร" article
"ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ" article
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา article
กิจกรรม "การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา" article
กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ของชำร่วย article
กิจกรรม"อบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะ" article
กิจกรรม"นวดแผนไทย" article
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ article
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชน" article
โครงการ"ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" article
โครงการ"ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" article
โครงการ"น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงฯ article
โครงการ"พ่นหมอกควัน" article
กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา" article
กิจกรรม"ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว" article
กิจกรรม "ไหว้ครู 2560" article
กิจกรรม"ธนาคารขยะชุมชน"
มอบรถเข็น
กิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก" article
การประชุมสันนิบาต article
ทำขนมไทย article
ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดโคกพุทรา article
ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดบ้านกุ่ม article
กิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ article
กิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๐ article
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น article
รายการ บุญ...ไม่จำกัด article
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ article
การมอบรถเข็นคนพิการ article
การออกกำลังกายวันพุธชุดกีฬา article
กิจกรรม 5 ส. article
กิจกรรมปล่อยปลา "รวมพลังแห่งความภักดี" article
ประเพณีวันลอยกระทง article