dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
เมนูอาหารประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 2562

ข้าวสวย🍚🍚+ผัดกะเพราหมูสับ+ไข่ดาว+น้ำซุปหมูสับ และผลไม้ เงาะโรงเรียน

   

   
อาหารกลางวัน ประจำวัน ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกพุทรา

เมนูอาหารประจำวันอังคารที่ 1 ต.ค. 2562
เมนูอาหารประจำวันจันทร์ที่ 30 ก.ย. 2562
เมนูอาหารประจำพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 2562
เมนูอาหารประจำพุธที่ 25 ก.ย. 2562
เมนูอาหารประจำอังคารที่ 24 ก.ย. 2562
เมนูอาหารประจำวันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562
เมนูอาหารประจำวันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562
เมนูอาหารประจำพุธที่ 18 ก.ย. 2562
เมนูอาหารประจำศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562 article
เมนูอาหารประจำพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 2562 article
เมนูอาหารประจำพุธที่ 4 ก.ย. 2562 article
เมนูอาหารประจำอังคารที่ 3 ก.ย. 2562 article
เมนูอาหารประจำจันทร์ที่ 2 ก.ย.. 2562 article
เมนูอาหารประจำพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำพุธที่ 28 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำอังคารที่ 27 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำจันทร์ที่ 26 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562
เมนูอาหารประจำพุธที่ 21 ส.ค. 2562
เมนูอาหารประจำจันทร์ที่ 19 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำศุกร์ที่ 16 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพุธที่ 14 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันอังคาร 13 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพุธที่ 7 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันอังคารที่ 6 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันจันทร์ 5 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันศุกร์ที่ 2 .ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพุธที่ 31 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันอังคารที่ 30 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพุธที่ 10 ก.ค. 2562
เมนูอาหารประจำวันอังคาร 9 ก.ค. 2562
เมนูอาหารประจำวันจันทร์ 8 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 2562 article
เมนูอาหารประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค. 2562 article