dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
ประกาศเทศบาลตำบลโคกพุทรา การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกพุทรา ระหว่างวันที่ ๓-๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. สถานที่รับสมัคร สำนักงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา article

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกพุทรา.pdf
ข่าวประกาศ จากเทศบาลตำบลโคกพุทรา

แจ้งหยุดการเรียน