dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
วัดไชโย วรวิหาร จ.อ่างทอง

   

ประวิติและความเป็นมา

วัดไชโยวรวิหาร

        เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท เดิมเป็นวัดราษฎร์เก่าแก่ มีนามว่า วัดไชโย ครั้นเมื่อสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตารามได้เลือกวัดนี้เป็นที่สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่กลางแจ้ง กล่าวว่าการก่อสร้างพระพุทธรูปนี้ใช้เวลานานเกือบ 3 ปี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงเสร็จ แล้วสมเด็จพุฒาจารย์ได้ถวายวัดไชโยเป็นวัดหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดเกษไชโย”
        ใน พ.ศ.2430 มีการปฏิสังขรณ์วัดเกษไชโยทั้งพระอาราม ทำให้พระพุทธรูปได้รับแรงกระเทือนจากการก่อสร้างพระวิหารก็พังทลายลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่ทดแทนโดยโปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการเป็นแม่กองช่าง โดยรื้อองค์พระเดิมออกหมด วางรากฐานก่อสร้างใหม่ใช้โครงเหล็กรัดอิฐปูนไว้ภายในลดขนาดจากองค์เดิมลงพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับพระราชทานนาม “พระมหาพุทธพิมพ์” ขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง 11 วา ศอก 7 นิ้ว และโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวัดไชโยให้เป็นพระอารามหลวง นอกจากนี้ยังมีการก่อ พระวิหาร สร้างพระอุโบสถเป็นมุขลดยื่นออกมาทางด้านหน้า มีศาลาราย กำแพงแก้ว ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ หอระฆัง ศาลารายกลางวัด ศาลาท่าน้ำ รวมเวลาการปฏิสังขรณ์นานถึง 8 ปี
        พระวิหาร มีความสูงใหญ่มากแห่งหนึ่ง รูปทรงแปลกตา ด้านนอกมีรูปทวารบาลลายรดน้ำ เป็นรูปเสี้ยวกวาง เสาหารด้านหน้า-หลังพระวิหารมีขนาดใหญ่โตมาก
        ภายในพระอุโบสถ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นปางสมาธิ ผนังทุกด้านมีภาพจิตรกรรมฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเรื่องพุทธประวัติ ภาพเหล่าทวยเทพที่วิจิตรงดงาม ยังอยู่ในสภาพที่ดี บานประตูแกะสลักอย่างประณีต
        สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ ได้แก่ พระมหาพุทธพิมพ์ หรือที่เรียกว่า หลวงพ่อโต เป็นฝีพระหัตถ์ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีพุทธลักษณะที่โดดเด่นกว่ายุคสมัยที่ไม่ยึดแนวอุดมคติตายตัว พระพักตร์และพระกรรณจึงเหมือนคนธรรมดามากกว่า มีริ้วรอยย่นของ สบง จีวร ชัดเจน
        นอกจากจะเป็นวัดสำคัญของอำเภอไชโยแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนรู้จักวัดนี้เป็นอย่างดี ได้แก่ “พระสมเด็จเกษไชโย” พระเครื่องที่สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณนานัปการ
        วัดไชโยวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลไชโย อำเภอไชโย จากอ่างทองใช้ทางหลวงหมายเลข 309 (อ่างทอง-สิงห์บุรี) ประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาบริเวณสถานีตำรวจภูธรตำบลไชโยอีกประมาณ 300 เมตร จะถึงจุดหมาย

    การเดินทาง

         จากกรุงเทพฯ (ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต) ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 18 กิโลเมตร (หลักกิโลเมตรที่ 50) ให้ท่าน แยกซ้าย สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทางหลวงหมายเลข 32) (ถ้าแยกขวา จะเป็นเส้นทางไปจังหวัดสระบุรี) จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลักกิโลเมตรที่ 70 จะถึงแยกซ้ายมือเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะ ให้ท่านขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดอ่างทอง (หลักกิโลเมตรที่ 102 จะถึงแยกซ้ายมือเข้าจังหวัดอ่างทอง) ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ ให้ท่านขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวซ้าย ตรง หลักกิโลเมตรที่ 118 - 119 เมื่อท่าน เลี้ยวซ้าย แล้ว จากนั้นขับตรงไปประมาณ 2.1 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวขวา (ถ้าเลี้ยวซ้าย จะเป็นเส้นทางไป วัดขุนอินทประมูล และเป็นเส้นทางไปตัวเมืองอ่างทอง) ขับตรงไปประมาณ 120 เมตร จากนั้น เลี้ยวขวา ท่านก็จะถึง วัดไชโยวรวิหาร

พิกัดดาวเทียม : n14.717963,e100.43684

                                                                                 

                                   

 

                                    
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง

วัดท่าอิฐ จ.อ่างทอง article
วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง article
วัดม่วง จ.อ่างทอง article
ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทราราม article