dot
dot
นายกิตติวัฒน์ เลิศฤทธิ์ชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา
dot
ข่าวประกาศ จากเทศบาลตำบลโคกพุทรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แจ้งหยุดการเรียน
ประกาศเทศบาลตำบลโคกพุทรา การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโคกพุทรา ระหว่างวันที่ ๓-๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น. สถานที่รับสมัคร สำนักงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา article
หน้า 1/1
1
[Go to top]